cskh@atld.vn 0917267397

Mini Game_Tháng 3-2023 (Đã kết thúc)

MINI GAME: TÌM HIỂU VỀ "GIỜ TRÁI ĐẤT"

1. Cách thức tham gia: Đăng ký game (xem hướng dẫn bên dưới) và hoàn thành bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi trong vòng 15 phút

2. Giải thưởng:

- Giải 01: Tài khoản HSE Laws - gói BasicLife

- Giả 02: Tài khoản HSE Laws - gói Basic730

- Giải 03: Tài khoản HSE Laws - gói Basic365

- Giải khuyến khích: Kính, khẩu trang chuyên dụng 

Lưu ý: Số lượng giải thưởng phụ thuộc vào số người tham gia.

3. Tiêu chí đánh giá: trả lời đúng nhiều nhất và tổng thời gian hoàn thành nhanh nhất (nếu có số câu trả lời đúng bằng nhau). Lưu ý: BTC chỉ tính cho lần trả lời đầu tiên.

4. Thời hạn: 25/3/2023 (Đã kết thúc)

5. Kết quả chung cuộc

Xem full màn hình tại đây

 

 

Danh sách bài học (1 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 1 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi