cskh@atld.vn 0917267397

44N6_An toàn, vệ sinh viên

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

- Điều 14, 74 Luật An toàn vệ sinh lao động

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP

- Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

2. Đối tượng học viên

- Người lao động tham gia vào mạng lưới An toàn, vệ sinh viên tại cơ sở sản xuất - kinh doanh.

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 4 giờ

- Định kì 2 giờ/ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Giấy chứng nhận An toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 6.

- Giá trị: 2 năm

5. Clip demo

Danh sách bài học (7 bài)

  • Bùi Trọng Nhân
  • Tổng số 7 bài học
  • Thời lượng 200 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi