cskh@atld.vn 0917267397

LAW01_Pháp luật ATVSLĐ diễn giải

Giới thiệu khóa học

Tuân thủ pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn là yêu cầu cơ bản của bất kì cơ sở sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp) nào hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể tự cập nhật, phân tích và tuân thủ đúng các quy phạm pháp luật về ATVSLĐ là một điều chưa bao giờ dễ dàng đối với người phụ trách công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp. 

Học viên được gì sau khi tham gia khóa học?

Với mong muốn hổ trợ người hụ trách công tác ATVSLĐ tại cơ sở có thể hiểu rõ các yêu cầu cũng như hành động cần thực hiện để tuân thủ các quy phạm pháp luật hiện hành, khóa học được thiết kế để giúp người học có một cách nhìn tổng quát về hệ thống quy phạm pháp luật ATVSLĐ cũng như hướng dẫn cách thức, biện pháp để tuân thủ các quy định này một cách cụ thể. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

- Hiểu được toàn bộ các quy định được ban hành trong Luật ATVSLĐ 2015

- Biết cách thực hiện các hành động tuân thủ thích hợp cho mỗi quy phạm pháp luật về ATVSLĐ.

- Biết cách cập nhật, phân loại, phân tích các yêu cầu mới, bổ sung, sửa đổi khi có văn bản pháp luật mới ban hành.

Quà tặng đặc biệt

- Trọn bộ danh mục văn bản pháp luật liên quan đến ATVSLĐ đang hiệu lực

- Được cập nhật hàng tháng khi có văn bản mới liên quan đến ATVSLĐ  hàng tháng qua email và trên tài khoản học viên (tiệp đính kèm).

Thời hạn sử dụng và phí:

- Lần đầu: 750.000/năm

- Các năm tiếp theo: 250.000/năm

Danh sách bài học (14 bài)

  • Bùi Trọng Nhân
  • Tổng số 14 bài học
  • Thời lượng 234 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi