cskh@atld.vn 0917267397

ISO 45001:2018 Lead Implementer

1. Giới thiệu chung

Đây là khóa học dành cho người được phân công chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai ISO 45001 tại tổ chức. Tham gia khóa học, học viên sẽ thực hành chi tiết các hoạt động cần thiết để triển khai tiêu chuẩn ISO 45001 cũng như các kỹ năng lãnh đạo, ủy quyền và giải quyết vấn đề để giúp cho việc triển khai hệ thống 45001 trở nên hiệu quả trong tổ chức của bạn.

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ ai quản lý và triển khai hệ thống quản lý ISO 45001, được cung cấp dưới dạng 05 ngày đào tạo tại lớp hoặc 04 ngày theo phương thức trực tuyến (chia thành 10 buổi học). Kháo học được hướng dẫn bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm quản lý công tác HSE tại các tập đoàn đa quốc gia. 

Bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm, lợi ích và yêu cầu chính của ISO 45001 và cách thức để xây dựng hệ thống tài liệu, tổ chức thực hiện một cách chi tiết nhất. Kết thúc khóa học, bạn sẽ có tất cả các kỹ năng cần thiết để tự mình có thể triển khai Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 45001 tại tổ chức mà không cần phải thuê đơn vị tư vấn.

2. Lợi ích khi tham gia khóa học
- Có được kiến thức chuyên sâu về các yêu cầu của ISO 45001
- Phân tích được hiện trạng và tính sẵn sàng của tổ chức về việc áp dụng ISO 45001 và cách thức xây dựng kế hoạch hành động.
- Phát triển các kỹ năng quản lý để lãnh đạo việc thực hiện một hệ thống quản lý hiệu quả
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và kết nối với học viên, giảng viên cùng tham dự khóa học.
- Nhận chứng chỉ đào tạo do HSE Provider cấp.

3. Đối tượng học viên
- Người làm công tác HSE tại doanh nghiệp có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.

- Người được tổ chức phân công triển khai hệ thống quản lý ISO 45001

4. Nội dung khóa học

4.1 Kiến thức

- Tổng quản về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

- Tại sao MS OH&S lại quan trọng đối với một tổ chức và lợi ích của nó

- Bối cảnh của ISO 45001 và kết quả dự kiến của nó

- Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng

- Cấu trúc của ISO 45001

- Các yêu cầu của ISO 45001

- Khung điển hình để triển khai ISO 45001 theo chu trình PDCA

- Các bước triển khai xây dựng ISO 45001

- Danh mục các tài liệu chính của ISO 45001

- Các Phương pháp đánh giá nội bộ 

- Pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động

4.2 Kỹ năng

- Soạn thảo tài liệu theo yêu cầu của ISO 45001

- Xác định các yêu cầu luật định và yêu cầu khác

- Tổ chức thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, cơ hội

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

- Kỹ năng tổ chức và thực hiện một cuộc đánh giá nội bộ

- Kỹ năng tổng hợp kết quả và viết báo đánh giá nội bộ

- Kỹ năng tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo

5. Kết thúc khóa học

Học viên sẽ nhận được:

- Bộ tài liệu mẫu liên quan đến việc kiểm soát các quá trình chính của ISO 45001

- Tài khoản luật trên HSELaws.vn, gói 2 năm trị giá 500.000

- Tài khoản học viên trên ATLD.vn để có thể xem lại các bài học trong vòng 2 năm.

- Phiếu giảm giá 50% cho khóa học ISO 14001:2015 Lead implementer.

- Phiếu giảm giá 25% cho khóa học OHS-LV2

- Chứng nhận đạo tạo (nhận thức và đánh giá viên nội bộ, người triển khai) ISO 45001 nếu đạt bài thi sát hạch (báo cáo)

6. Thời gian đào tạo

- Học tại lớp: 5 ngày Chủ nhật tại văn phòng HSE Provider (đối với lớp mở) hoặc tại doanh nghiệp có nhu cầu.

- Học online: 10 buổi tối (3 buổi/tuần)

7. Học phí

- Học phí gốc: 12.500.000 đồng.

- Ưu đãi đặc biệt cho khóa tháng 10/2023: 7.500.000 đồng cho 10 bạn đăng ký đầu tiên.

- Giảm thêm 10% cho học viên cũ.

8. Địa điểm đào tạo

- Học tại lớp: VP HSE Provider Bình Dương - Số 30 Đại Lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Xem vị trí tại đây

- Học online: Qua ứng dụng Zoom và xem lại trên website ATLD.VN (thời hạn 2 năm) 

- Tại doanh nghiệp: Thời gian và địa điểm theo thỏa thuận

9. Thông tin liên hệ

Công ty TNHH DV An toàn lao động Việt Nam (HSE Provider)

Địa chỉSố 30 Đại Lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0917 267 397 - Email: cskh@atld.vn

 

Danh sách bài học (0 bài)

  • Bùi Trọng Nhân
  • Tổng số 0 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi