cskh@atld.vn 0917267397

44N5_ATVSLĐ Cho Người Làm Công Tác Y Tế

44N5_An toàn vệ sinh lao động cho người làm công tác y tế

Giới thiệu khóa học

1. Căn cứ pháp lý:

Theo qui định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP

2. Đối tượng học viên:

Người làm công tác Y tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo qui định tại Điều 73 Luật An toàn vệ sinh lao động và Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 16 giờ

- Định kì 8 giờ/ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn nhóm 5 

- Giá trị: 2 năm

Danh sách bài học (8 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 8 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi