cskh@atld.vn 0917267397

44N3MCN_An Toàn Vận Hành Máy Công Nghiệp

1.Căn cứ pháp lý: 

- Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3

2. Đối tượng học viên

- Là những người làm các công việc Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy công nghiệp như mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện, uốn, xẻ, cắt, xé chặt, đột, dập, đục, đập, tạo hình,...

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Cấp thẻ an toàn theo quy định

- Giá trị: 2 năm

Danh sách bài học (4 bài)

Mở đầu: Giới thiệu giảng viên và khóa học

Bài 01: Hệ thống pháp luật ATVSLĐ

Bài 02: Kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

Bài 03: Kiến thức chuyên ngành về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt

Bài 04: Kiểm tra kết thúc khóa học

Danh sách bài học (0 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 0 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi