cskh@atld.vn 0917267397

44N3 - An toàn làm việc trong không gian hạn chế

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Thông tư 06/2020 

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP

- Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

2. Đối tượng học viên

Những người làm các công việc ở các nơi thiếu dưỡng khí hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm, các công trình xử lý nước thải, rác thải

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì: 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Hồ sơ sau khóa học

- Thẻ an toàn 

- Giá trị: 2 năm 

 

Danh sách bài học (4 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 4 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi