cskh@atld.vn 0917267397

44N3 - An Toàn Vận Hành Xe Nâng Hàng

44N3 - An Toàn Vận Hành Xe Nâng Hàng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

- Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3

2. Đối tượng học viên

- Người​ chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động xe nâng hàng có động cơ và tải trọng 1.000 kg trở lên

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì: 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Cấp thẻ an toàn theo quy định.

- Giá trị: 2 năm

Danh sách bài học (5 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 5 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi