cskh@atld.vn 0917267397

44N3 - An toàn vận hành Thiết bị Áp lực

44N3 - An toàn vận hành Thiết bị Áp lực

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Thông tư 06/2020 

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP

- Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

2. Đối tượng học viên

Là những người làm các công việc chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động thiết bị áp lực như:
- Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7bar
- Các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí hoà tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7bar. 

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì: 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Hồ sơ sau khóa học

- Thẻ an toàn 

- Giá trị: 2 năm 

Danh sách bài học (4 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 4 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi