cskh@atld.vn 0917267397

44N3 - An Toàn Vận Hành Thiết Bị Nâng (Nhóm 3)

44N3_An Toàn Vận Hành Thiết Bị Nâng (Nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP)

Giới thiệu khóa học

1. Căn cứ pháp lý: 

- Theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3

2. Đối tượng học viên

- Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động thiết bị nâng như:
- Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế.
- Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo
- Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục
- Trục cáp chở hàng; Trục cáp chở người; Trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng, trục tải giếng đứng.
- Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì: 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Hồ sơ sau khóa học

- Thẻ an toàn 

- Giá trị: 2 năm 

Danh sách bài học (5 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 5 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi