cskh@atld.vn 0917267397

44N3 - An toàn Xây dựng

44N3 - An toàn Xây dựng

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Thông tư 06/2020 

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP

- Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

2. Đối tượng học viên

Những người làm các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo, di rời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì: 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Hồ sơ sau khóa học

- Thẻ an toàn 

- Giá trị: 2 năm 

Danh sách bài học (4 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 4 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi