cskh@atld.vn 0917267397

44N4 - ATVSLĐ Cho Nhóm 4

44N4_ATVSLĐ Cho Nhóm 4

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP

- Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

2. Đối tượng học viên

Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 theo phân loại của Nghị định 44/2016/NĐ-CP, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 16 giờ

- Định kì: 8 giờ/ (1 năm/lần)

4. Hồ sơ khóa học

- Sổ theo dõi cho đối tượng nhóm 4

- Giá trị: 1 năm

Danh sách bài học (3 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 3 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi