cskh@atld.vn 0917267397

44N3 - An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp, Vệ Sinh Môi Trường, Chuồng Trại

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP

2. Đối tượng học viên

- Người lao động làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 24 giờ

- Định kì 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Thẻ an toàn 

- Giá trị: 2 năm 

Danh sách bài học (4 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 4 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi