cskh@atld.vn 0917267397

113N2 - An Toàn Hóa Chất Nhóm 2

Giới thiệu khóa học

1.Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

2. Đối tượng học viên

- Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở

- Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc

3. Thời gian khóa học:

- Lần đầu: 12 giờ

- Định kì 12 giờ/ (2 năm/lần)

4. Chứng nhận sau khóa học

- Cấp quyết đinh và danh sách theo quy định

- Giá trị: 2 năm

Danh sách bài học (6 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 6 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi