cskh@atld.vn 0917267397

Q02: Bài sát hạch cuối khóa Nghiệp vụ ATVSLĐ (44N2+) 150 câu

1. Đối tượng học viên

Bài sát hạch được thiết kế cho học viên đã tham gia các khóa học 44N2+

2. Cách thức thi 

2.1 Bộ đề: Bài thi bao gồm 150 câu trắc nghiệm được phân bổ dựa trên khung chương trình đào tạo.

2.2 Thời gian làm bài: 180 phút. Thời gian bắt đầu sẽ do ban tổ chức khóa học thông báo cụ thể cho từng khóa sau khi kết thúc khóa học.

2.3 Tiêu chuẩn: Học viên phải trả lới đúng ít nhất 75% số câu hỏi mới được công nhận hoàn thành khóa học..

2.4 Hướng dẫn làm bài: Xem tại đây

3. Thông tin liên hệ

Học viên liên hệ nhân viên tư vấn để nắm thông tin về thời gian tổ chức sát hạch.

Hotline: 0345 062 815 - 0917 267 397

Danh sách bài học (2 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 2 bài học
  • Thời lượng 2 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi