cskh@atld.vn 0917267397

TLV1: Bài sát hạch cuối khóa Nghiệp vụ ATVSLĐ (150 câu)

1. Đối tượng học viên

Bài sát hạch được thiết kế cho học viên đã tham gia các khóa học 44N2+

2. Cách thức thi 

2.1 Bộ đề: Bài thi bao gồm 150 câu trắc nghiệm được phân bổ dựa trên khung chương trình đào tạo.

2.2 Thời gian làm bài: 180 phút. Thời gian bắt đầu sẽ do ban tổ chức khóa học thông báo cụ thể cho từng khóa sau khi kết thúc khóa học.

2.3 Tiêu chuẩn: Học viên phải trả lới đúng ít nhất 75% số câu hỏi mới được công nhận hoàn thành khóa học..

2.4 Hướng dẫn làm bài: Xem tại đây

3. Thông tin liên hệ

Học viên liên hệ nhân viên tư vấn để nắm thông tin về thời gian tổ chức sát hạch.

Hotline: 0345 062 815 - 0917 267 397

Danh sách bài học (2 bài)

  • HSE Provider
  • Tổng số 2 bài học
  • Thời lượng 0 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi