cskh@atld.vn 0917267397

MD32: Tiếng Anh chuyên ngành An toàn lao động

Tên môn học: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mã: MĐ 32

1. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:

1.1 Vị trí: Mô đun Anh văn chuyên ngành BHLĐ được bố trí học sau các môn học chung và các mô đun kỹ thuật cơ sở khác;

1.2 Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề cung cấp cho học viên các kiến thức về tiếng anh chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hộ lao động.

1.3 Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:

a. Cung cấp cho người học một số từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực Bảo hộ lao động, An toàn lao động để giúp cho học viên có thể tiếp cận với các tài liệu chuyên ngành vô cùng phong phú của các nước trên thế giới cũng như các tiêu chuẩn quốc tế.

b. Giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp khi làm việc trong môi trường đa quốc gia.

2. Mục tiêu của môn học/mô đun:

2.1 Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể tham khảo, tình bày và sử dụng được hơn 300 từ vựng chuyên ngành liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động.

2.2 Kỹ năng:

- Đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh;

- Giao tiếp được với người nước ngoài trong quá trình công tác;

- Có khả năng viết được báo cáo chuyên ngành bằng tiếng Anh.

2.3 Thái độ

- Tự tin trong công việc hàng ngày

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Chăm chỉ, cần cù, cẩn thận, chính xác;

- Có ý thức phát triển nghề nghiệp

- Làm việc độc lập và giải quyết những vấn đề trong nghề nghiệp.

Danh sách bài học (8 bài)

  • Bùi Trọng Nhân
  • Tổng số 8 bài học
  • Thời lượng 522 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi