cskh@atld.vn 0917267397

MD26: VỆ SINH LAO ĐỘNG 2

Tên mô đun: VỆ SINH LAO ĐỘNG 2

Mã mô đun: MĐ 26

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Vệ sinh lao động phần 2 được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, môn học cơ sở; môn Đại cương về BHLĐ, môn pháp luật BHLĐ, môn Vệ sinh lao động 1

- Tính chất: Đây là môn học bắt buộc đào tạo nghề bảo hộ lao động và môi trường.

II. Mục tiêu mô đun:

 • Kiến thức
 • Trình bày được các phương pháp chiếu sáng tại nơi làm việc, trong nhà và ngoài trời;
 • Trình bày được các biện pháp cơ bản để giảm thiểu tác hại của tiếng ồn và rung động tại nơi làm việc
 • Kỹ năng
 • Tính toán và thiết kế được hệ thống chiếu sáng nhân tạo cho khu vực làm việc;
 • Xác định được mức độ ồn và rung tại khu vực và đề xuất biện pháp kiểm soát thích hợp;
 • Năng lực tự chủ và trách nhiệm
 • Tích cực thực hiện cải thiện điều kiện lao động.
 • Chăm chỉ, cần cù, siêng năng và tỉ mỉ.
 • Có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao.
 • Làm việc độc lập và có ý thức phát triển nghề nghiệp.

Danh sách bài học (7 bài)

 • Bùi Trọng Nhân
 • Tổng số 7 bài học
 • Thời lượng 1 phút
 • Học mọi lúc mọi nơi