cskh@atld.vn 0917267397
Bùi Trọng Nhân
Tên đầy đủ: Bùi Trọng Nhân 

Năm sinh: 1983

Email: Nhan@atld.vn

1. Trình độ học vấn

- Kỹ sư Bảo hộ lao động, ĐH Tôn Đức Thắng (2002 - 2007)

- Cử nhân Luật, ĐH Trà Vinh (2018 - 2021)

- Thạc sỹ Kỹ thuật Sản xuất, ĐH TU Berlin (2014 - 2016)

2. Lịch sử công tác:

2.1 Các đơn vị đã công tác

- 09/2006 - 12/2009: NV. HSE - Cty Saint-Gobain VN (Pháp)

- 01/2010 - 04/2013: TP. HSE - Cty Saint-Gobain VN (Pháp)

- 05/2013 - 08/2014: TP. HSE - Cty Huhtamaki VN (Phần Lan)

2.1 Công viêc hiện tại:

- Trưởng phòng chuyên môn Cty Dịch vụ ATLĐ VN (HSE Provider - WSS)

- Giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Bảo hộ lao động và Môi trường - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

3. Kinh nghiệm huấn luyện ATVSLĐ

- Số năm huấn luyện ATVSLĐ: 15 năm

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (lELTS: 6.0)

- Các chuyên đề đào tạo, huấn luyện:

   + ISO 4501, ISO 14001 Lead implementer

   + Pháp luật về ATVSLĐ

   + Tổ chức lao động và Ergonomics

   + Anh văn chuyên ngành

   + Quản lỷ rủi ro

   + Hướng dẫn thực hành 5S 

   + Life and Building Safety (LABS)

   + ATVSLĐ dành cho cấp lãnh đạo (Nhóm 1)

   + Nghiệp vụ quản lý công tác ATVSLĐ (Nhóm 2)

Thống kê giảng dạy trên ATLD.VN

  • Tổng số khóa
    8
  • Tổng số học viên
    1301