cskh@atld.vn 0917267397

MT01: Pháp luật Bảo vệ môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO: PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (MT01)

Thời gian đào tạo: 24 giờ theo hình thức Online hoặc Video Clips

Ưu đãi đặc biệt: Tặng 01 năm sử dụng HSE Laws trị giá 500.000 đồng

Khai giảng: Học ngay khi đăng ký

1. Mục tiêu:

- Cung cấp những kỹ năng và kiến thức cho học viên để đáp ứng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

- Cung cấp đầy đủ những yêu cầu và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp;

- Giúp học viên xác định được những công việc và những hành động cần thiết đối với một cán bộ phụ trách môi trường của doanh nghiệp.

2. Kết quả đạt được sau khi tham gia kháo học: Học viên có thể

- Biết cách tiếp cận và có kiến thức về pháp luật bảo vệ môi trường;

- Biết các công việc cần thực hiện bởi người phụ trách quản lý môi trường tại doanh nghiệp;

- Đủ kiến thức để phụ trách, để quản lý môi trường tại doanh nghiệp.

3. Nội dụng khóa đào tạo:

 1. Một số khái niệm cơ bản về Bảo vệ môi trường.
 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường;
 3. Giấy phép và hồ sơ Môi trường;
 4. Quy định về Quản lý chất thải rắn;
 5. Quy định về Quản lý Tài nguyên nước, quản lý nước thải;
 6. Quy định về Quản lý khí thải và kiểm kê phát thải khí nhà kính;
 7. Kế hoạch Bảo vệ môi trường;
 8. Nhận diện và ứng phó với các tình huống khẩn cấp môi trường.
 9. Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

4. Hình thức và thờ gian đào tạo 

4.1 Online qua Zoom: Thời gian: từ 19:00 - 21:00 các buổi tối 3-5-7 hoặc 2-4-6 

4.2 Học qua video clips tại website: ATLD.VN

5. Học phí

5.1 Học phí

- Học online qua Zoom: 999.000 đồng/học viên

- Học qua Video clips: 750.000 đồng/học viên

5.2 Phương thức thanh toán

Thông tin chuyển khoản:

1. VCB - CN Bình Dương: Bui Trong Nhan: 0281000314824 

2. ACB -CN Thủ Đức, HCM: Bui Trong Nhan: 255014779

3. Viettel Pay: 0989 211 239

4. Momo: 0989 211 239

5. Zalo Pay: 0989 211 239

6. Chứng nhận sau khóa học: Học viên hoàn thành khóa học sẽ được HSE Provider cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

7. Thông tin Giảng viên: Hoàng Nguyễn

 

 

Danh sách bài học (10 bài)

 • Nguyễn Văn Hoàng
 • Tổng số 10 bài học
 • Thời lượng 941 phút
 • Học mọi lúc mọi nơi