cskh@atld.vn 0917267397
Đào tạo

Khóa học cá nhân

5S01_Hướng dẫn thực hành 5S

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 5 bài học 750,000 đ
19 học viên 500,000 đ

LAW01_Pháp luật ATVSLĐ diễn giải

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 14 bài học 2,500,000 đ
14 học viên 750,000 đ
Miễn phí

LOTO01_Lock out - Tag out

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 7 bài học 500,000 đ
296 học viên 1 đ
Miễn phí

LAW02_Quy trình đánh giá tuân thủ pháp luật ATVSLĐ

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 2 bài học 100,000 đ
231 học viên 1 đ
Tháng 12/2022

BHLĐ22.02: Trung cấp, Cao đẳng Bảo hộ lao động (Tháng 12.2022)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 35 bài học
37 học viên Giá: Liên hệ
KG: 28/11/2022

31NHL_Người huấn luyện ATVSLĐ

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 22 bài học 3,750,000 đ
64 học viên 3,250,000 đ

RM01_Quản lý rủi ro cơ bản

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 1,750,000 đ
0 học viên 1,250,000 đ

SM01_Safety Supervision and Leadership

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 500,000 đ
0 học viên 350,000 đ

CSE01_Confined Space Program

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 750,000 đ
0 học viên 500,000 đ

WAH01_Fall Protection Program

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 750,000 đ
1 học viên 500,000 đ

ISO01_ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Managemenent system

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 0 bài học 500,000 đ
2 học viên 350,000 đ

SCC: Tổng hợp một video clips hướng dẫn về Sơ cứu, cấp cứu

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
160 học viên 0 đ
Khóa học mới

MD32: Tiếng Anh chuyên ngành An toàn lao động

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 8 bài học 1,250,000 đ
53 học viên 750,000 đ

MD26: VỆ SINH LAO ĐỘNG 2

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 7 bài học
51 học viên 0 đ
Tháng 9/2022

OHS_LV2_Occupational Health and Safety Specialist

Giảng viên: Vũ Minh Hùng/Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 25 bài học 8,000,000 đ
13 học viên 6,000,000 đ
KG _ 28/11/2022

OHS_LV1_Nghiệp vụ An toàn, vệ sinh lao động

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 21 bài học 3,000,000 đ
134 học viên 2,000,000 đ

Webinar: HSE Career Development_31.10.2021

Giảng viên: Vũ Minh Hùng
Giáo trình: 0 bài học
3 học viên 0 đ

MD35: TÂM LÝ HỌC LAO ĐỘNG

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 6 bài học
54 học viên 0 đ

Hội thảo: Nghề HSE_Kinh nghiệm cho người mới bắt đầu

Giảng viên: Trương Anh Hải
Giáo trình: 1 bài học
37 học viên 0 đ

HSE LAWS_Gói Unlimited

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
129 học viên 1,500,000 đ
Hết hạn

Mini game_Tháng 6.2022

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
121 học viên 0 đ
Miễn phí

Tổng quan pháp luật An toàn, vệ sinh lao động

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 5 bài học 250,000 đ
167 học viên 1 đ
18/10/2022

MT01: Pháp luật Bảo vệ môi trường

Giảng viên: Nguyễn Văn Hoàng
Giáo trình: 11 bài học 1,250,000 đ
19 học viên 999,000 đ

Kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cập nhật: 14/9/2022

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
102 học viên 0 đ

Tổng hợp các film của Napo. Cập nhật: 26/09/2022

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 27 bài học
68 học viên 0 đ

MĐ32_Lớp CD20_Anh văn chuyên ngành

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 1 bài học
9 học viên 0 đ
Đào tạo

Khóa học doanh nghiệp

Miễn phí

44N6_An toàn, vệ sinh viên

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 7 bài học 500,000 đ
158 học viên 1 đ
Đã mở

44N2_Người làm công tác ATVSLĐ

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 25 bài học 1,500,000 đ
94 học viên 1,250,000 đ

44N1_Nhóm 1_Định kì

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 6 bài học
13 học viên Giá: Liên hệ

44N5_ATVSLĐ Cho Người Làm Công Tác Y Tế

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 8 bài học 750,000 đ
0 học viên 500,000 đ

44N3HC_An Toàn Hàn Cắt Kim Loại

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3WAH_An Toàn Làm Việc Trên Cao

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
2 học viên Giá: Liên hệ

44N3GCKL_An Toàn Gia Công Kim Loại

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3MCN_An Toàn Vận Hành Máy Công Nghiệp

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

113N1_An Toàn Hóa Chất Cho Người Quản Lý (Nhóm 1)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An toàn làm việc trong không gian hạn chế

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

113N3_An toàn hóa chất Nhóm 3

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Hóa Chất (Nhóm 3)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Vận Hành Xe Nâng Hàng

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An toàn vận hành Thiết bị Áp lực

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Vận Hành Thiết Bị Nâng (Nhóm 3)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An toàn Xây dựng

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

44N4 - ATVSLĐ Cho Nhóm 4

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 3 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp, Vệ Sinh Môi Trường, Chuồng Trại

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

113N2 - An Toàn Hóa Chất Nhóm 2

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 6 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Vận Hành Nồi Hơi

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Máy In Công Nghiệp

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ
LABS trainer only

LABS03_Train the Trainer, Level 2

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 8 bài học
2 học viên 1 đ

HNK_WAH_ An Toàn Làm Việc Trên Cao_Phần Lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
83 học viên Giá: Liên hệ

44N3.G02_Kiến thức chung về ATVSLĐ (Định kì)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
620 học viên Giá: Liên hệ

HNK_CSE_An Toàn Làm Việc Trong Không Gian Hạn Chế_Phần Lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 6 bài học
107 học viên Giá: Liên hệ

HNK_Giám sát an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
4 học viên Giá: Liên hệ

HNK_ An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
136 học viên Giá: Liên hệ

HNK_ An Toàn Hàn Cắt Kim Loại_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
24 học viên Giá: Liên hệ

HNK_ An Toàn Vận Hành Nồi Hơi_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
103 học viên Giá: Liên hệ

HNK_ An Toàn Vận Hành Xe Nâng_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
25 học viên Giá: Liên hệ

HNK_An Toàn Hệ Thống Lạnh_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
26 học viên Giá: Liên hệ

HNK_ An Toàn Cơ Khí_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
25 học viên Giá: Liên hệ

HNK_ An Toàn Vận Hành Sản Xuất Bia_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
198 học viên Giá: Liên hệ

44N1_Nhóm 1_Lần đầu

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 6 bài học
56 học viên Giá: Liên hệ

TEKCOM_44N4_ATVSLĐ Cho Nhóm 4

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
126 học viên Giá: Liên hệ

HNK_44N4_Huấn luyện ATVSLĐ Cho Nhóm 4

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
37 học viên 0 đ

NISSHIN_44N4_Huấn luyện ATVSLĐ Cho Nhóm 4

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
249 học viên 0 đ

NISSHIN_44N3_ An toàn vận hành thiết bị nâng_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 6 bài học
19 học viên Giá: Liên hệ

NISSHIN_44N3_ An toàn vận hành thiết bị áp lực_Phần lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
19 học viên Giá: Liên hệ

SHARP_44N1_ATVSLĐ cho cấp quản lý (Nhóm 1)

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 6 bài học
45 học viên Giá: Liên hệ

NET2_WAH_ An Toàn Làm Việc Trên Cao

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 8 bài học
408 học viên 0 đ

NET2_CSE_ An Toàn Làm Việc Trong Không Gian Hạn Chế

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 10 bài học
406 học viên 0 đ

NET2_ An Toàn Điện

Giảng viên: Trần Công Đẹp
Giáo trình: 10 bài học
407 học viên 0 đ

SCG_OHS Legal Checklist

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
2 học viên 0 đ
Quiz

Bài kiểm tra, sát hạch

MINI GAME 30.7

Q02: Bài sát hạch cuối khóa Nghiệp vụ ATVSLĐ (44N2+) 150 câu

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 2 bài học
143 học viên Giá: Liên hệ

Q01_Bài sát hạch cuối khóa Nhóm 2, 100 câu

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học 100,000 đ
38 học viên 50,000 đ

Q03_Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm về pháp luật lao động

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 2 bài học 100,000 đ
2 học viên 50,000 đ

Q04: 300 câu hỏi trắc nghiệm về An toàn điện

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học 300,000 đ
0 học viên 150,000 đ

Q05: Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm về An toàn hóa chất

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học 150,000 đ
3 học viên 75,000 đ

Q06: Bộ 100 câu hỏi về An toàn thiết bị áp lực

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 150,000 đ
1 học viên 75,000 đ

44N4_Bài sát hạch nhóm 4

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
63 học viên 0 đ

44N1_Bài sát hách cuối khóa Nhóm 1 (định kì)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
36 học viên Giá: Liên hệ

113N1_Bài sát hạch cuối khóa Nhóm 1

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
1 học viên 0 đ

44N2_Bài sát hạch cuối khóa Nhóm 2

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
47 học viên 0 đ

Q02_1: Bài sát hạch cuối khóa Nghiệp vụ ATVSLĐ (44N2+) 100 câu

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
24 học viên Giá: Liên hệ

Bài sát hách cuối khóa Nhóm 1 (định kì)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
31 học viên Giá: Liên hệ

44N1_Bài sát hạch cuối khóa Nhóm 1 (Lần đầu)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
91 học viên 0 đ

31NHL_Bài sát hạch cuối khóa dành cho lớp Giảng viên huấn luyện ATVSLĐ

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
27 học viên 0 đ

Hướng dẫn sát hạch cuối khóa

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
91 học viên 0 đ

44N6_Bài sát hạch cuối khóa Nhóm 6

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
74 học viên 0 đ