cskh@atld.vn 0917267397
Giới thiệu

Về Chúng Tôi

Lời đầu tiên, thay mặt Công ty TNHH DV An toàn lao động VN cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi hi vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu quý khách hàng.

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Lao động Việt Nam (gọi tắt là WSS hay HSE Provider) được thành lập vào tháng 10/2015 với định hướng trở thành một trong những đối tác tin cậy, chất lượng cho mọi khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Việt Nam.

Đào tạo
Huấn luyện
Tư vấn
Đào tạo

Khóa học cá nhân

Khóa học mới

MD34: Tiếng Anh chuyên ngành An toàn lao động

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 8 bài học 1,250,000 đ
22 học viên 750,000 đ
Miễn phí

LAW03: Những câu hỏi thường gặp trong pháp luật An toàn, vệ sinh lao động

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 15 bài học 500,000 đ
104 học viên 1 đ
12.7.2021

LAW01_Pháp luật ATVSLĐ diễn giải

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 14 bài học 2,500,000 đ
10 học viên 750,000 đ
Miễn phí

LOTO01_Lock out - Tag out

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 7 bài học 500,000 đ
152 học viên 1 đ
Đang tuyển sinh

BHLĐ21.02: Trung cấp, Cao đẳng Bảo hộ lao động (Tháng 11.2021)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 34 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ
Miễn phí

LAW02_Quy trình đánh giá tuân thủ pháp luật ATVSLĐ

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 3 bài học 100,000 đ
110 học viên 1 đ
Đã khai giảng (22.6)

31NH_Người huấn luyện ATVSLĐ (22.06.2021)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 22 bài học 4,500,000 đ
23 học viên 3,500,000 đ
Đã khai giảng (22.6)

44N2+ Nghiệp vụ An toàn, vệ sinh lao động nâng cao

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 15 bài học 2,500,000 đ
28 học viên 2,000,000 đ

5S01_Hướng dẫn thực hành 5S

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 5 bài học 750,000 đ
17 học viên 500,000 đ

RM01_Quản lý rủi ro cơ bản

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 1,750,000 đ
0 học viên 1,250,000 đ

SM01_Safety Supervision and Leadership

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 500,000 đ
0 học viên 350,000 đ

CSE01_Confined Space Program

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 750,000 đ
0 học viên 500,000 đ

WAH01_Fall Protection Program

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 750,000 đ
1 học viên 500,000 đ

ISO01_ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Managemenent system

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 0 bài học 500,000 đ
1 học viên 350,000 đ

SCC: Tổng hợp một video clips hướng dẫn về Sơ cứu, cấp cứu

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
24 học viên 0 đ

MD26: VỆ SINH LAO ĐỘNG 2

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 7 bài học
24 học viên 0 đ
Đào tạo

Khóa học doanh nghiệp

Đã mở

44N2_Người làm công tác ATVSLĐ

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 25 bài học 1,500,000 đ
86 học viên 1,250,000 đ
Miễn phí

44N6_An toàn, vệ sinh viên

Giảng viên: Bùi Trọng Nhân
Giáo trình: 7 bài học 500,000 đ
67 học viên 1 đ

44N1_ATVSLĐ cho cấp quản lý (Nhóm 1)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 2 bài học 1,000,000 đ
0 học viên 750,000 đ

44N5_ATVSLĐ Cho Người Làm Công Tác Y Tế

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 8 bài học 750,000 đ
0 học viên 500,000 đ

44N3HC_An Toàn Hàn Cắt Kim Loại

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3WAH_An Toàn Làm Việc Trên Cao

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3GCKL_An Toàn Gia Công Kim Loại

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3MCN_An Toàn Vận Hành Máy Công Nghiệp

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

113N1_An Toàn Hóa Chất Cho Người Quản Lý (Nhóm 1)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An toàn làm việc trong không gian hạn chế

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

113N3_An toàn hóa chất Nhóm 3

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Hóa Chất (Nhóm 3)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Vận Hành Xe Nâng Hàng

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An toàn vận hành Thiết bị Áp lực

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Vận Hành Thiết Bị Nâng (Nhóm 3)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An toàn Xây dựng

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

44N4 - ATVSLĐ Cho Nhóm 4

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 3 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp, Vệ Sinh Môi Trường, Chuồng Trại

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

113N2 - An Toàn Hóa Chất Nhóm 2

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 6 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Vận Hành Nồi Hơi

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
0 học viên Giá: Liên hệ

44N3 - An Toàn Máy In Công Nghiệp

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
1 học viên Giá: Liên hệ
LABS trainer only

LABS03_Train the Trainer, Level 2

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 8 bài học
2 học viên 1 đ

NET2: Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động 2021_Phần Lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 7 bài học
412 học viên Giá: Liên hệ

HNK_WAH_ An Toàn Làm Việc Trên Cao_Phần Lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 7 bài học
81 học viên Giá: Liên hệ

44N3.G02_Kiến thức chung về ATVSLĐ (Định kì)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 4 bài học
115 học viên Giá: Liên hệ

HNK_CSE_An Toàn Làm Việc Trong Không Gian Hạn Chế_Phần Lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 6 bài học
104 học viên Giá: Liên hệ

HNK_Giám sát an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 5 bài học
2 học viên Giá: Liên hệ
Quiz

Bài kiểm tra, sát hạch

Q01_Bài sát hạch cuối khóa Nhóm 2, 100 câu

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học 100,000 đ
37 học viên 50,000 đ
MINI GAME 30.7

Q02: Bài sát hạch cuối khóa Nghiệp vụ ATVSLĐ (44N2+) 150 câu

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 2 bài học 150,000 đ
77 học viên 75,000 đ

Q03_Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm về pháp luật lao động

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 2 bài học 100,000 đ
2 học viên 50,000 đ

Q04: 300 câu hỏi trắc nghiệm về An toàn điện

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học 300,000 đ
0 học viên 150,000 đ

Q06: Bộ 100 câu hỏi về An toàn thiết bị áp lực

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học 150,000 đ
1 học viên 75,000 đ

Q05: Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm về An toàn hóa chất

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học 150,000 đ
0 học viên 75,000 đ

NET2: Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động 2021_Sát hạch lý thuyết

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 2 bài học
412 học viên 0 đ

44N4_Bài sát hạch nhóm 4

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 2 bài học
63 học viên 0 đ

44N1_Bài sát hách cuối khóa Nhóm 1 (định kì)

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
23 học viên 0 đ

113N1_Bài sát hạch cuối khóa Nhóm 1

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 0 bài học
1 học viên 0 đ

44N2_Bài sát hạch cuối khóa Nhóm 2

Giảng viên: HSE Provider
Giáo trình: 1 bài học
24 học viên 0 đ
517
Học viên cá nhân
873
Học viên doanh nghiệp
354
Videos
13
Giảng viên
Huấn luyện

Top Giảng Viên

Hoạt động

Đối Tác

Yêu Cầu

Liên Hệ Chúng Tôi